•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mountain View

MĂSURA 1

Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement

Obiectivul măsurii 1 este “Crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente prin diversificarea activităților complementare, în special a celor ce vizează dezvoltarea turismului”.

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v7

click -> anexe ghiduri V7

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 1?
 • - Entități înființate în baza OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare,
 • - IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • - Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007,
 • - Instituții publice,
 • - ONG,
 • - Parteneriate.
VALOAREA MAXIMĂ eligibilă nerambursabilă și VALOAREA MINIMĂ eligibilă nerambursabilă a proiectului care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect va fi precizata în anunțul de lansare a apelului.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 1

  a) 50% din cheltuielile eligibile totale pentru beneficiarii privati constituiti in baza Legii 31/1990, OUG 44/2008 si OG 26/2000, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  b) 75% din cheltuielile eligibile totale pentru asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului commercial si pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute prin OMADR nr.772/2007, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru instituțiile publice, inclusiv intreprinderile care gestioneza servicii de interes economic general

Arhivă
Mountain View

MĂSURA 2

Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură

Obiectivul măsurii 2 este “Îmbunătățirea procesului de valorificare a resurselor naturale din domeniul pescuitului prin crearea și modernizarea infrastructurii pentru pescuit și acvacultură”

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v7

click -> anexe ghiduri V7

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 2?
 • - Entități înființate în baza OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare,
 • - IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • - Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007,
 • - Instituții publice,
 • - ONG,
 • - Parteneriate.
VALOAREA MAXIMĂ eligibilă nerambursabilă și VALOAREA MINIMĂ eligibilă nerambursabilă a proiectului care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect va fi precizata în anunțul de lansare a apelului.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 2

  a) 50% din cheltuielile eligibile totale pentru beneficiarii privati constituiti in baza Legii 31/1990, OUG 44/2008 si OG 26/2000, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  b) 75% din cheltuielile eligibile totale pentru asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului commercial si pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute prin OMADR nr.772/2007, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru instituțiile publice, inclusiv intreprinderile care gestioneza servicii de interes economic general

Arhivă
Mountain View

MĂSURA 3

Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare a produselor pescărești și din acvacultură

Obiectivul măsurii 3 este “Creșterea gradului de promovare, comercializare și aprovizionare a produselor pescărești și din acvacultură prin achiziția de dotări și echipamente moderne destinate transportului și prezentării produselor în magazinele de profil și în cadrul târgurilor”

click -> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v7

click -> anexe ghiduri V7

Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul MĂSURII 3?
 • - Entități înființate în baza OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare,
 • - IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • - Asociații/Organizații de pescari/producători recunoscute conf. O MADR nr.772/2007,
 • - Instituții publice,
 • - ONG,
 • - Parteneriate.
VALOAREA MAXIMĂ eligibilă nerambursabilă și VALOAREA MINIMĂ eligibilă nerambursabilă a proiectului care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect va fi precizata în anunțul de lansare a apelului.

INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN CADRUL MĂSURII 3

  a) 50% din cheltuielile eligibile totale pentru beneficiarii privati constituiti in baza Legii 31/1990, OUG 44/2008 si OG 26/2000, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  b) 75% din cheltuielile eligibile totale pentru asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului commercial si pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute prin OMADR nr.772/2007, de regula.
  Intensitatea sprijinului poate creste pana la 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul nerestrictionat al publicului , respectiv fara impunere de costuri, la rezultatele sale - Anexa A și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare:
  i. este în interesul colectiv*;
  ii. are un beneficiar colectiv**;
  iii. are caracteristici inovatoare***, după caz, la nivel local.

  c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru instituțiile publice, inclusiv intreprinderile care gestioneza servicii de interes economic general.
  d) 30% pentru operaţiuni puse in aplicare în temeiul articolului 41 alineatul (2) privind înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare

Arhivă
Mountain View

PROCEDURI

> Procedura Operationala de Implementare a Strategiei Ed II rev 0

> Procedura Operationala de Evaluare si Selectie Ed II rev 0
> Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii si Eligibilitatii Ed II rev 0

> Procedura Operationala de Control Intern Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Evaluare si Selectie Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Monitorizare,Raportare si Arhivare Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Nereguli Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiilor rev2
> Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii si Eligibilitatii Ed I rev 2
> Procedura Operationala de Evaluare a Modificarilor Contractuale ed1 Ed I rev 1
> Regulament de Organizare si Functionare
Arhivă
Mountain View