•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

SINTEZA STRATEGIEI

Valoare alocată implementării proiectelor:

26.944.925,61 lei (75% FEPAM +25% BN)

Strategia de dezvoltare locala - v7 (21.02.2023 - prezent)

Arhivă:
Strategia de Dezvoltare Locală - v6 (12.10.2022 - 20.02.2023)
Strategia de Dezvoltare Locală - v5 (30.06.2022 - 11.10.2022)
Strategia de Dezvoltare Locală - v4 (02.02.2021 - 29.06.2022)
Strategia de Dezvoltare Locală - v3 (20.12.2020 - 01.02.2021)
Strategia de Dezvoltare Locală - v2 (08.11.2017 - 19.12.2020)
Strategia de Dezvoltare Locală - v1 (contractare)
Strategia de Dezvoltare Locală - v0 (sprijin)

        Prin intermediul SDL se dorește crearea unui cadru propice pentru stimularea dezvoltării durabile, prin valorificarea potențialului economic, natural și cultural existent, asigurând echilibrul între cele două sisteme - antropic și natural.
      Scopul strategiei este dezvoltarea și eficientizarea economiei locale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și a contribui la creșterea implicării cetățenilor în activitățile ce vizează dezvoltarea locală.
      Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală (SDL) a fost posibilă cu ajutorul înființării asociației “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în cadrul căreia au fost mobilizate atât autoritățile publice, cât și entitățile private, asociațiile pescărești sau reprezentanți ai societății civile. Ca urmare a faptului că mediul privat este o componentă foarte importantă, ponderea acestui sector depășește 51%.
      Zona pescărească propusă este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale, fiind amplasată pe cursul râului Olt și al Dunării, într-o zonă de câmpie cu un potențial agricol ridicat; de asemenea, în zonă se găsește Lacul de acumulare Izbiceni, dar și numeroase bălți amenajate.
      Zona se întinde pe o suprafață mai mică decât echivalentul unui județ, ocupând suprafața de 977,18 km2, numărul de locuitori ajungând în 2011 la 65.048 persoane.
      Zona pescărească este caracterizată de venituri reduse, rate ridicate ale șomajului și de o infrastructură deficitară, traiul multor locuitori depinzând de resursele naturale ale zonei.
      Din punct de vedere demografic, zona pescărească se confruntă cu un fenomen de depopulare, efectivul celor de sub 20 de ani scăzând cu aproape 6% în perioada 2013-2015.
      De asemenea, se evidențiază o tendință de îmbătrânire demografică, susținută prin soldul migratoriu și natural negativ, fapt care poate avea consecințe majore asupra dezvoltării socio-economice a teritoriului.
      În prezent, dezvoltarea de ansamblu a zonei pescărești AGLPPO este îngreunată de o serie de factori socio-economici. Principalele probleme identificate țin de lipsa veniturilor sau venituri reduse realizate de către populație, cauzate de lipsa locurilor de muncă și investițiilor locale; servicii publice/ infrastructură deficitară (infrastructura de transport neadecvată nevoilor actuale, infrastructura specifică domeniului pescăresc și nu numai învechită și slab dotată etc.); sau de reprezentarea scăzută a intereselor comunității, ca urmare a spiritului redus de asociere și a ineficienței parteneriatelor locale.


      Obiectivul general al SDL constă în promovarea creșterii economice a zonei FLAG, prin diversificare economică, a bunăstării sociale și prin valorificarea produselor specifice zonei. Acest obiectiv general este transpus în 3 obiective diferite:

Obiectivul 1

Crearea a 18 noi locuri de muncă și menținerea a 8 locuri de muncă existente prin prin sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale și prin sporirea și capitalizarea atuurilor din zona pescărească, până în anul 2023.

Obiectivul 2

Promovarea bunăstării sociale prin crearea, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură și prin valorificarea resurselor naturale din zona de pescuit, până în anul 2023, menținându-se 7 locuri de muncă.

Obiectivul 3

Crearea de valoarea adăugată a produselor pescărești și din acvacultură prin modernizarea și dezvoltarea lanțului de aprovizionare și comercializare din zona pescărească, până în anul 2023, prin crearea a 6 noi locuri de muncă.

Atingerea obiectivelor se va realiza prin următoarele măsuri:

Măsura 1:

Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement, se atinge prin îndeplinirea obiectivelor specifice: Sprijinirea desfășurării de activități aducătoare de noi forme de venit; Crearea de locuri de muncă și menținerea celor existente; Creșterea atractivității zonei pescărești prin dezvoltarea turismului.

Măsura 2:

Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură se atinge prin îndeplinirea obiectivului specific: Îmbunătățirea procesului de valorificare a resurselor naturale din domeniul pescuitului prin crearea și modernizarea infrastructurii pentru pescuit și acvacultură.

Măsura 3:

Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare a produselor pescărești și din acvacultură se atinge prin îndeplinirea obiectivului specific:
Dezvoltarea capacității de promovare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură și crearea de locuri de muncă pentru sprijinirea diversificării surselor de venit în zona pescărească.

Prin implementarea proiectelor propuse în SDL, vor fi create noi locuri de muncă, economia va fi diversificată, va fi valorificat potențialul existent și se va reduce vulnerabilitatea sectorului de pescuit și acvacultură. Astfel, se va demonstra efectul catalizator al FLAG-ului, SDL contribuind la atingerea obiectivului specific al Priorității Uniunii 4.

Parteneri publici


Consiliul Județean Olt
Oraș Corabia
Comuna Ianca
Comuna Grojdibodu
Comuna Gura Padinii
Comuna Orlea
Comuna Gîrcov
Comuna Giuvărăști
Comuna Izbiceni
Comuna Tia Mare

Parteneri privați


PFA Ghiță Constantin
IF Tănase Lili-Daniel
II Marinaș Adrian
PFA Virdol Tudorel
IF Dică Mărioara
Damibi Com SRL
II Deaconu Adelin
PFA Cincă M.Vasile
SRL Movis NETCOM

Societate civilă


Asociația Pescarilor Industriași
ONG "Copiii Viitorul Orlei"
Asociația Lunca Dunării Corabia