•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mountain View

ARHIVA: MĂSURA 1

Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement

> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v6
> Anexe ghiduri v6.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v5
> Anexe ghiduri v5.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v4
> Anexe ghiduri v4.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.1 v3
> Anexe ghiduri v3.rar

Măsuri

ARHIVA: MĂSURA 2

Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură

> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v6
> Anexe ghiduri v6.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v5
> Anexe ghiduri v5.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v4
> Anexe ghiduri v4.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.2 v3
> Anexe ghiduri.rar

Măsuri

ARHIVA: MĂSURA 3

Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare a produselor pescărești și din acvacultură

> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v6
> Anexe ghiduri v5.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v5
> Anexe ghiduri v5.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v4
> Anexe ghiduri v4.rar

> Ghidul solicitantului Măsura nr.3 v3
> Anexe ghiduri.rar

Măsuri

ARHIVA: PROCEDURI

> Procedura Operationala de Implementare a Strategiei Ed I rev 3
> Procedura Operationala de Implementare a Strategiei Ed I rev 2

> Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii si Eligibilitatii rev2
> Procedura Operationala de Evaluare si Selectie rev2

> Procedura Operationala de Control Intern rev1
> Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese rev1
> Procedura Operationala de Evaluare si Selectie rev1
> Procedura Operationala de Implementare a Strategiei rev1
> Procedura Operationala de Monitorizare,Raportare si Arhivare rev1
> Procedura Operationala de Nereguli rev1
> Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiilor rev1
> Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii si Eligibilitatii rev1
Măsuri
Mountain View